Leikkaajan avulla elokuvasta tulee tarina

joulukuu 24, 2017

Elokuvia markkinoidaan usein ohjaajiensa ja tähtinäyttelijöiden nimillä, mutta todellisuudessa elokuva on aina toimivan ryhmätyön tulos ja jokaisella on prosessissa oma, tärkeä roolinsa. Yksi vaativimmista rooleista elokuvan valmistumisessa on leikkaajalla, sillä suurelta osin hänen varassaan on elokuvan muoto.

Elokuvan kuvaamisen jälkeen leikkaaminen on seuraava työvaihe ja ensimmäinen lopullisista työvaiheista. Leikkaajan tehtävänä on rakentaa materiaalista yhtenäinen ja jatkuva tarina. Hän pitää huolta siitä, että katsojan on helppo seurata tarinaa ja että hän kiinnittää huomionsa oikeisiin kohtiin. Hyvä leikkaaja voi saada hieman huonommankin tarinan toimimaan, jos hänellä on riittävästi materiaalia ja näkemystä.

Elokuva voi muotoutua täysin uudelleen vielä leikkauspöydällä

Yllättävän usein hienosti hiotut suunnitelmat kääntyvät päälaelleen vielä leikkauspöydällä, kun jokin toinen järjestys, rytmi tai muoto toimiikin alkuperäistä suunnitelmaa paremmin. Tämän löytäminen on leikkaajan ammattitaidon ja visuaalisen silmän varassa. Toisaalta leikkaajan täytyy olla tarkkana, ettei hän leikkaa liikaa. Vaarana on, että tarina käy leikkaajalle itselleen työn myötä niin tutuksi, että moni asia alkaa tuntua toistolta. Katsojalle tarina on kuitenkin uusi ja hän tarvitsee enemmän aikaa hahmottaakseen tapahtumia.

Leikkaajan työ on muuttunut valtavasti aikojen saatossa, erityisesti digitalisaation myötä. Enää ei leikellä filminauhasta palasia, vaan elokuva järjestyy bittivirroiksi ja kuviksi näytölle. Tekniikka ei kuitenkaan ole leikkaamisessa pääasia, vaikka leikkausohjelma täytyykin olla hallussa. Paljon teknistä osaamista tärkeämpää on, että leikkaaja osaa tulkita ja ymmärtää ääntä, kuvaa ja näyttelijöiden tapaa ilmaista itseään. Nämä on leikkaajan perustyökaluja, joita hän käyttää mahdollisimman monipuolisesti elokuvan hyväksi.

Materiaalia voi lähestyä lukemattomin eri tavoin

Jokaisella leikkaajalla on hieman erilainen lähestymistapa materiaaliin ja oma tapansa järjestää se. Osa haluaa käydä materiaalin kokonaisuudessaan läpi ja suunnitella samalla päässään, miten lähteä leikkaamaan. Toiset taas haluavat kokeilla leikkausohjelman aikajanalla eri palasten sopivuutta toisiinsa. Toinen leikkaaja lopettaa kohtauksen aikaisemmin kuin toinen, yksi korostaa toimintaa ja toinen suvantohetkiä. Eräs leikkaaja kertoo lähestyvänsä tarinaa ja kohtauksia aina näyttelijän ilmaisun kautta ja rytmittävänsä elokuvan heidän mukaansa.

Ohjaajan tyyli vaikuttaa paljon myös leikkaajan työhön. Osa ohjaajista haluaa kuvata mahdollisimman vähän materiaalia, joten otoissa on vain se, mitä ohjaaja kokee tarvitsevansa eikä mitään ylimääräistä. Toiset taas kuvaavat jopa kokonaisia kohtauksia varmuuden vuoksi tai antavat kameran käydä myös kohtauksen päätyttyä. Tällaisesta materiaalista leikkaaja saattaa toisinaan löytää todellisia helmiä. Erityisesti dokumenttielokuvien kohdalla kaikista kallisarvoisinta materiaalia ovat yllättävät, mutta onnelliset sattumat, jotka kuljettavat tarinaa eteenpäin.

Leikkaajalla on paljon valtaa elokuvan lopulliseen ilmeeseen

Leikkaajan täytyy ymmärtää tarinaa erittäin syvällisellä tasolla, sillä pitkälti hänen käsissään on myös se, miten eri roolihenkilöt lopulta elokuvassa näyttäytyvät ja mikä heidän suhteensa toisiinsa on. Vain muutamia repliikkejä poistamalla tai kohtauksia lyhentämällä hahmo saattaa muuttua paljon kiltimmäksi tai ilkeämmäksi. Leikkaaja voi siis sekä pelastaa että pilata elokuvan tarinan. Jos ohjaaja luottaa leikkaajaan, on tällä yleensä paljon vapauksia työskennellä elokuvan kanssa. Leikkaaja voi mm. poistaa kohtauksia ja repliikkejä tai jopa henkilöitä ja toisinaan muuttaa tarinaa paljonkin alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Vaikka leikkaaja työskentelee läheisessä yhteistyössä ohjaajan ja äänisuunnittelijan kanssa, on työ kuitenkin varsin itsenäistä ja jopa yksinäistä.

Leikkaajalla on paljon valtaa elokuvan lopulliseen ilmeeseen

Leikkaajalla on paljon valtaa elokuvan lopulliseen ilmeeseen

Tämän takia Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen leikkausopinnoissa kannustetaan alusta asti opiskelijoita itsenäiseen ajatteluun. Leikkaajan persoona saa näkyä lopputuloksessa, mutta päätösten tekeminen vaatii itsevarmuutta. Leikkaajan tekemiin valintoihin vaikuttaa koko hänen elämänkokemuksensa, joten kahta samanlaista leikkaajaa ei edes voi olla.

Comments are closed.

Produs.fi © 2021